ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่ 3 ตำบลยะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

นายซูลกีฟลี เฮ็งปิยา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

085-640-9944

  • วิสัยทัศน์

    ตำบลน่าอยู่ เศรษฐกจิ มั่นคง ดำรงซึ่งวฒันธรรม เทคโนโลยี สู่ตำบลอัจฉริยะ

ข่าวสารชาวอบต.ยะรัง

กิจกรรมชาวอบต.ยะรัง

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

เพลินทุกจุด ที่สุดสยาม | ตอนที่17 รู้ยะรัง ที่ยังไม่รู้ | อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
18 เมษายน 2566

พี่น้อง อบต.ยะรัง เราดูแล

6
หมู่
6787
ประชากร
6.46
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)