* รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
30 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลสถิติความพึ่งพอใจการให้บริการประชาชน
27 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลสถิติความพึ่งพอใจการให้บริการประชาชน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน
20 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ได้ที่นี่

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565
12 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
20 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการสารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลยะรัง
14 กรกฎาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการสารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลยะรัง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ