* ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
26 กันยายน 2566

2023


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20 ตุลาคม 2565

2022


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1 ตุลาคม 2560

2017


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ