* การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมิณความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565
23 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมิณความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมิณความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
20 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมิณความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8 กรกฎาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ