* ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
9 กรกฎาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ