* การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
25 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
4 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อเสนอแนะการใช้การพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
20 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะการใช้การพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๒
15 กรกฎาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๒ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ