การขับเคลื่อนจริยธรรม
แต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษาทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
24 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม
21 เมษายน 2566

2023


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2566
21 เมษายน 2566

2023


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือคำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
30 มีนาคม 2566

2023


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือคำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ