องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

หมู่ที่ 3 (หลังที่ว่าการอำเภอยะรัง) ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์ : 073-439-111 โทรสาร : 073-439-111
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Abt.yarang@gmail.com