ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนตอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดดารุลฟุรกอน
3 มีนาคม 2565

3617


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนตอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดดารุลฟุรกอน ได้ที่นี่