* การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2566
3 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฎิบัติการ การป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565
22 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฎิบัติการ การป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประเมิณความเสี่ยงการทุจริต
7 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประเมิณความเสี่ยงการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการปี 2564
11 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลยะรัง เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตาบลยะรัง
15 กรกฎาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลยะรัง เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตาบลยะรัง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ