* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
29 กันยายน 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
24 กุมภาพันธ์ 2566

0


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เอกสารแนบ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2564
1 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2563
16 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3 ธันวาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ