* รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง เรื่อง ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน)
1 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
30 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564
5 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการ้องกันการทุจริตประจำปี
22 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการ้องกันการทุจริตประจำปี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตาบลยะรัง รอบ ๑๒ เดือน
15 กรกฎาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตาบลยะรัง รอบ ๑๒ เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตาบลยะรัง รอบ ๑๒ เดือน
15 กรกฎาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตาบลยะรัง รอบ ๑๒ เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
14 กรกฎาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ที่นี่