* ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเปาะซูนอร์ หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
28 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเปาะซูนอร์ หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ หมู่ที่ 2 บ้านยือแร หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน,พงสตา และหมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
24 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ หมู่ที่ 2 บ้านยือแร หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน,พงสตา และหมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายอารง - ทุ่งนา หมู่ที่ 2 บ้านยือแร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
23 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายอารง - ทุ่งนา หมู่ที่ 2 บ้านยือแร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสยิดดารุลฟุรกอน หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
16 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสยิดดารุลฟุรกอน หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์และเก้าอี้ เพื่อจัดงานโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 2
10 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์และเก้าอี้ เพื่อจัดงานโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 2 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ไถ กลบขยะ ที่ทิ้งขยะ อบต.ยะรัง หมู่ 3 ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
7 กุมภาพันธ์ 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ไถ กลบขยะ ที่ทิ้งขยะ อบต.ยะรัง หมู่ 3 ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการค้นหาเชิงรุกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลยะรัง ปี2565
4 กุมภาพันธ์ 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการค้นหาเชิงรุกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลยะรัง ปี2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8252 ปัตตานี
3 กุมภาพันธ์ 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8252 ปัตตานี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุโควิดเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรังและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
21 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุโควิดเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรังและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เมืองโบราณยะรังและเส้นทางท่องเที่ยวยะรัง โดยก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จำนวน 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
12 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เมืองโบราณยะรังและเส้นทางท่องเที่ยวยะรัง โดยก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จำนวน 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5165 ปัตตานี (กองช่าง)
5 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5165 ปัตตานี (กองช่าง) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ของอบต.ยะรัง
15 ธันวาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ของอบต.ยะรัง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนวแหล่งน้ำสาธารณะ ริมคลองปายอซายะ หมู่ที่ 6 บ้านพงสตา - ต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
13 ธันวาคม 2564

0


   

เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพงมือยา - กาแลจีนอ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ 98 - 034 หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
26 พฤศจิกายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพงมือยา - กาแลจีนอ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ 98 - 034 หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
19 พฤศจิกายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งฯ โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรังและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
17 พฤศจิกายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งฯ โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรังและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโควิดเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรังและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
17 พฤศจิกายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโควิดเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรังและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่คัดกรอง(อสม.)ฯ
16 พฤศจิกายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่คัดกรอง(อสม.)ฯ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือคู่มือประชาชนฯและแผ่นพับประชาชนฯ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรังและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2565
29 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือคู่มือประชาชนฯและแผ่นพับประชาชนฯ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรังและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ