แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
คู่มือการบริหารความเสียงขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2567
30 มกราคม 2567

2024


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู้มือการบริหารความเสียงขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารตำบลยะรังปีงบประมาณ 2565
15 ตุลาคม 2564

2021


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารตำบลยะรังปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ