* คณะผู้บริหาร
 • นายซูลกีฟลี เฮ็งปิยา

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

  โทร 085-640-9944

 • นายสาการียา สือนิ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

  โทร 089-595-1169

 • นายอิบรอเฮ็ง ซอแนะ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

  โทร 087-287-8706

 • นายแซะอับดุลเราะห์มาน อาเยาะแซ

  เลขานุการนายก

  โทร 085-670-0050