ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เมืองโบราณยะรังและเส้นทางท่องเที่ยว โดยก่อสร้างอาคารแหล่งท่องเที่ยว
3 ธันวาคม 2564

3590


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เมืองโบราณยะรังและเส้นทางท่องเที่ยว โดยก่อสร้างอาคารแหล่งท่องเที่ยว ได้ที่นี่