* การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
9 กุมภาพันธ์ 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
19 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบลยะรัง
14 กรกฎาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบลยะรัง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ