ภาพกิจกรรม
เมืองโบราณยะรัง ปัตตานี เนื้อที่กว่า 4 พันไร่ กำลังจะได้รับการขุดแต่งให้เป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ  และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สำคัญของชายแดนใต้

เมืองโบราณยะรัง ปัตตานี เนื้อที่กว่า 4 พันไร่ กำลังจะได้รับการขุดแต่งให้เป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สำคัญของชายแดนใต้

349

28 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมการแสดงพัฒนาการของเด็กนักเรียนประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมการแสดงพัฒนาการของเด็กนักเรียนประจำปีงบประมาณ 2566

347

28 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมพิธีมอบเงินเงินเด็กกำพร้าตำบลยะรัง ครั้งที่ 12  ประจำปี 2567

กิจกรรมพิธีมอบเงินเงินเด็กกำพร้าตำบลยะรัง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2567

345

28 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม “MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”

กิจกรรม “MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”

353

26 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมอบรมจริยธรรมฯ กิจกรรมต้อนรับเดือนรอมฎอนสานสัมพันธ์ครอบครัวยะรังกีตอ

กิจกรรมอบรมจริยธรรมฯ กิจกรรมต้อนรับเดือนรอมฎอนสานสัมพันธ์ครอบครัวยะรังกีตอ

347

7 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ร่วมกับเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวยะรัง และมูบาร็อค ออแกไนซ์

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ร่วมกับเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวยะรัง และมูบาร็อค ออแกไนซ์

351

1 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โครงการชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

359

20 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2567

351

7 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมอบรมครูผู้สอนตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนอัลกุรอ่าน (ระบบกีรออาตี)

กิจกรรมอบรมครูผู้สอนตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนอัลกุรอ่าน (ระบบกีรออาตี)

348

2 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ2567

โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ2567

347

24 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยะรัง รุ่นที่2) สัปดาห์ที่ 2

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยะรัง รุ่นที่2) สัปดาห์ที่ 2

349

23 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

351

22 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสร้างคุณค่า เสริมปัญญา พาสุขสันต์ แก่เด็กและเยาวชนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการสร้างคุณค่า เสริมปัญญา พาสุขสันต์ แก่เด็กและเยาวชนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

350

17 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ2567

โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ2567

350

15 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ2567

โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ2567

347

11 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปีงบประมาณ 2567

350

28 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมให้ความรู้ในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตแก่ผู้ปลูกไม้ผลตำบลยะรัง

โครงการอบรมให้ความรู้ในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตแก่ผู้ปลูกไม้ผลตำบลยะรัง

347

21 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ตามโครงการเปิดบ้านผู้นำ ชวนทำความดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ตามโครงการเปิดบ้านผู้นำ ชวนทำความดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

348

15 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

โครงการพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

349

15 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า สู่วัยชราอย่างมีความสุข(โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยะรัง)

โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า สู่วัยชราอย่างมีความสุข(โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยะรัง)

347

12 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...