* รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนแรก ปีพ.ศ. 2566
20 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนแรก ปีพ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน
3 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ได้ที่นี่

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
5 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.
15 กรกฎาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตาบลยะรัง รอบ ๖ เดือน
14 กรกฎาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตาบลยะรัง รอบ ๖ เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ