ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

หมู่ที่ 3 (หลังที่ว่าการอำเภอยะรัง) ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

โทรศัพท์ : 073-439-111 โทรสาร : 073-439-111

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Abt.yarang@gmail.com

Google Map
เดินทางไปอบต.ยะรัง