* แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
12 พฤษภาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
21 พฤศจิกายน 2565

2022


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง จำนวน 3 โรง สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เอกสารแนบ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
23 กันยายน 2565

2022


เปลี่ยนแปลงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 98-051 สายอารง - ทุ่งนา หมู่ที่ 2 บ้านยือแร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

เอกสารแนบ
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกำนัน - กูแบกีลิง
21 กันยายน 2565

2022


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกำนัน - กูแบกีลิง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ 98 - 040 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

เอกสารแนบ
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายสุงามาตี - เปาะเยาะ
21 กันยายน 2565

2022


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายสุงามาตี - เปาะเยาะ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ 98 - 085 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

เอกสารแนบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ หมู่ที่ 2 บ้านยือแร หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน,พงสตา และหมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2565
16 มีนาคม 2565

2022


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ หมู่ที่ 2 บ้านยือแร หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน,พงสตา และหมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล หมู่ที่ 4 บ้านจาเละ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2565
21 ธันวาคม 2564

2021


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล หมู่ที่ 4 บ้านจาเละ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเปาะซูนอร์ หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2565
21 ธันวาคม 2564

2021


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเปาะซูนอร์ หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายอารง - ทุ่งนา หมู่ที่ 2 บ้านยือแร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2565
21 ธันวาคม 2564

2021


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายอารง - ทุ่งนา หมู่ที่ 2 บ้านยือแร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนวแหล่งน้ำสาธารณะ ริมคลองปายอซายะ หมู่ที่ 6 บ้านพงสตา - ต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีประจำปีงบประมาณ 2565
16 สิงหาคม 2564

2021


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนวแหล่งน้ำสาธารณะ ริมคลองปายอซายะ หมู่ที่ 6 บ้านพงสตา - ต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เมืองโบราณยะรังและเส้นทางท่องเที่ยวยะรัง โดยก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จำนวน 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2565
16 สิงหาคม 2564

2021


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เมืองโบราณยะรังและเส้นทางท่องเที่ยวยะรัง โดยก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จำนวน 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพงมือยา - กาแลจีนอ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ 98 - 034 หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2565
16 สิงหาคม 2564

2021


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพงมือยา - กาแลจีนอ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ 98 - 034 หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนโครงการเสริมผิวถนนหินคลุก - สายกือลังลือมู หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัด ปัตตานี 94160
22 กุมภาพันธ์ 2564

2021


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนโครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายกือลังลือมู หมู่ที่ 5 บ้านตรอชัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
22 กุมภาพันธ์ 2564

2021


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนโครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายกือลังลือมู หมู่ที่ 5 บ้านตรอชัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนโครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกริต รหัสทางหลวงท้องถิ้น ปน.ถ.98-005 สายโรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา - ปอเนาะสันติ หมู่ที่ 5 บ้านพงสตา ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
18 มกราคม 2564

2021


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนโครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 98-005 สายโรงเรียน ชุมชนบ้านพงสตา - ปอเนาะสันติ หมู่ที่ 5 บ้านพงสตา ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
18 มกราคม 2564

2021


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนโครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 98-005 สายโรงเรียน ชุมชนบ้านพงสตา - ปอเนาะสันติ หมู่ที่ 5 บ้านพงสตา ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 8 ลุกบาศก์เมตร
13 มกราคม 2564

2021


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 8 ลุกบาศก์เมตร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
13 มกราคม 2564

2021


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายมูกอมาแซ - จิมะ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
9 พฤศจิกายน 2563

2020


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายมูกอมาแซ - จิมะ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายสุงามาตี - บือแนยือลาแป หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
9 พฤศจิกายน 2563

2020


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายสุงามาตี - บือแนยือลาแป หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ