ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
30 มีนาคม 2566

2023


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ