* รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือนแรก)
1 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นครั่งที่1 (ตุลาคม2565-มีนาคม2566)
18 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นครั่งที่1 (ตุลาคม2565-มีนาคม2566) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานกำกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
27 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานกำกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
20 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การรายงานผลการดำเนินงานในรอปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1)
7 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การรายงานผลการดำเนินงานในรอปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการแสดงผลดำเนินงาน
5 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการแสดงผลดำเนินงาน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1) รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
7 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1) รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1) รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม - มีนาคม 2563)
9 กรกฎาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1) รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม - มีนาคม 2563) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ