* กองช่าง
 • นางสาวแวซีดะ แวหะยี

  ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

  null

 • ว่าง

  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 • ว่าง

  นายช่างสำราจปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 • นายอาดือนัน หะยีกือเต๊ะ

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

  null

 • นายมูดัซซีร์ ลีเฮ็ง

  พนักงานทั่วไป

  null

 • นายอิสเฮ๊าะ เต๊ะเด็ง

  พนักงานขับรถ(ส่วนกองการช่าง)

  null

 • นางสาวซีตีปาตีเมาะ แซมะแซ

  พนักงานจ้างเหมา

  null