ภาพกิจกรรม
โครงการชาวยะรัง รักษ์สะอาด  รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โครงการชาวยะรัง รักษ์สะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

3628

6 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยได้นำนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยะรัง เข้าศึกษาดูงาน ณ กลุ่มฮาลาเกาะห์มุสลีมะห์ตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยได้นำนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยะรัง เข้าศึกษาดูงาน ณ กลุ่มฮาลาเกาะห์มุสลีมะห์ตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

3623

4 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ครงการชาวยะรัง รักษ์สะอาด  รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖

ครงการชาวยะรัง รักษ์สะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖

3612

4 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมและพัฒาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง(ฝึกอาชีพ)

โครงการส่งเสริมและพัฒาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง(ฝึกอาชีพ)

54

22 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลยะรัง 2566

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลยะรัง 2566

3634

16 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่6 ร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยะรัง ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเคาะประตูบ้านให้ความรู้เรื่องการกำจัดลูกน้ำยุงลาย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่6 ร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยะรัง ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเคาะประตูบ้านให้ความรู้เรื่องการกำจัดลูกน้ำยุงลาย

3632

4 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอยะรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำ ตัวแทนชุมชน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับแมว

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอยะรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำ ตัวแทนชุมชน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับแมว

3756

28 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนสำนักปลัด ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง(ฝึกอาชีพการทำลอดช่อง,ขนมกระโดดแทง,ทับทิมกรอบ) ณ อาคารแสดงวัตถุโบราณบ้านจาเละ

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนสำนักปลัด ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง(ฝึกอาชีพการทำลอดช่อง,ขนมกระโดดแทง,ทับทิมกรอบ) ณ อาคารแสดงวัตถุโบราณบ้านจาเละ

3604

24 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ได้ลงตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการแพทย์ของอบต.ยะรังเพื่อขอนุมัติเป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับพื้นฐาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ได้ลงตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการแพทย์ของอบต.ยะรังเพื่อขอนุมัติเป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับพื้นฐาน

3931

12 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยะรัง

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยะรัง

3991

15 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)  เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อหนุนเสริมการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อหนุนเสริมการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

3944

14 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนการสอนกีรออาตี

จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนการสอนกีรออาตี

5223

6 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่พบปะประชาชน(อบต.เคลื่อนที่)

ลงพื้นที่พบปะประชาชน(อบต.เคลื่อนที่)

5564

2 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่พบปะประชาชน(อบต.เคลื่อนที่)

ลงพื้นที่พบปะประชาชน(อบต.เคลื่อนที่)

5252

2 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเที่ยวเมืองโบราณ สานฝันน้อง อิ่มท้อง อิ่มใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการเที่ยวเมืองโบราณ สานฝันน้อง อิ่มท้อง อิ่มใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

5853

1 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กติกาการแข่งขันวิ่ง RUN for Yateem  season 3

กติกาการแข่งขันวิ่ง RUN for Yateem season 3

4294

1 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
 ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี จะดำเนินการจัดโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่จังหวัดปัตตานี “ผู้ประกอบการกับการป้องกันการทุจริต” กิจกรรมการลงพื้นที่สังเกตการณ์ฯ

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี จะดำเนินการจัดโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่จังหวัดปัตตานี “ผู้ประกอบการกับการป้องกันการทุจริต” กิจกรรมการลงพื้นที่สังเกตการณ์ฯ

5911

31 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ศูนย์ดำรงธรรม,ปลัดประจำตำบลยะรัง,รพสต.ยะรัง,สสอ.ยะรัง และพมจ.จังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่อบต.ยะรัง ลงพื้นเยี่ยมประชาชนขอพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์ดำรงธรรม,ปลัดประจำตำบลยะรัง,รพสต.ยะรัง,สสอ.ยะรัง และพมจ.จังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่อบต.ยะรัง ลงพื้นเยี่ยมประชาชนขอพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

5153

30 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

5968

25 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงสงกราต์ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงสงกราต์ ประจำปีงบประมาณ 2566

3185

12 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...