ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

6261

5 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน ธันวาคม 2565

าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน ธันวาคม 2565

6278

1 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวสู่การขับเคลื่อนสังคมสันติสุข ประจำปี 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวสู่การขับเคลื่อนสังคมสันติสุข ประจำปี 2565

6330

23 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลยะรัง

แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลยะรัง

6275

23 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

6328

28 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมให้ความรู้ในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตแก่ผู้ปลูกไม้ผลตำบลยะรัง

โครงการอบรมให้ความรู้ในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตแก่ผู้ปลูกไม้ผลตำบลยะรัง

6314

20 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการปลูกต้นไม้ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 256

โครงการปลูกต้นไม้ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 256

6324

19 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับคณะชมรมผู้สูงอายุ จากองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ

ต้อนรับคณะชมรมผู้สูงอายุ จากองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ

6308

12 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ ผู้นำสร้างได้ให้เริ่มต้นที่ตัวเรา “มาเปลี่ยนชีวิต ก่อนชีวิตจะเปลี่ยน” ซึ่งได้รับงบจาก สสส จัดโดย อบต.ยะรัง

โครงการ ผู้นำสร้างได้ให้เริ่มต้นที่ตัวเรา “มาเปลี่ยนชีวิต ก่อนชีวิตจะเปลี่ยน” ซึ่งได้รับงบจาก สสส จัดโดย อบต.ยะรัง

6337

5 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสา เคาะประตูบ้าน สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะในชุมชน ภายใต้โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

กิจกรรมจิตอาสา เคาะประตูบ้าน สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะในชุมชน ภายใต้โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

6317

31 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลยะรัง ประจำปี 2565

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลยะรัง ประจำปี 2565

6311

22 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสา เคาะประตูบ้าน สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะในชุมชน ภายใต้โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดังนี้

กิจกรรมจิตอาสา เคาะประตูบ้าน สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะในชุมชน ภายใต้โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดังนี้

6320

16 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมคุณค่าและสร้างสุขแก่ผู้สูงวัยตำบลยะรัง

โครงการส่งเสริมคุณค่าและสร้างสุขแก่ผู้สูงวัยตำบลยะรัง

6310

3 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการมูฮัรร็อมสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการมูฮัรร็อมสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

6326

1 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม Yarang Local Games 2022 โดยมีนายรุ่งโรจน์ สะท้าน นายอำเภอยะรัง/ผอ.ศปก.อ.ยะรัง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Yarang Local Game 2022 ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอยะรัง

กิจกรรม Yarang Local Games 2022 โดยมีนายรุ่งโรจน์ สะท้าน นายอำเภอยะรัง/ผอ.ศปก.อ.ยะรัง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Yarang Local Game 2022 ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอยะรัง

6299

28 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ได้ไปตรวจเยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจและหารือให้ความช่วยเหลือ ชาวบ้านตำบลยะรัง ที่ได้รับผลกระทบ ภัยธรรมชาติ เหตุวาตภัย จนบ้านได้รับความเสียหา

ได้ไปตรวจเยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจและหารือให้ความช่วยเหลือ ชาวบ้านตำบลยะรัง ที่ได้รับผลกระทบ ภัยธรรมชาติ เหตุวาตภัย จนบ้านได้รับความเสียหา

6344

18 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะครัวเรือน กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพชุมชน ครั้งที่ 1 การบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง (ครัวเรือน)

โครงการส่งเสริมการจัดการขยะครัวเรือน กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพชุมชน ครั้งที่ 1 การบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง (ครัวเรือน)

6310

30 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฮาลาเกาะฮ์ อัลกุรอาน ระบบกีรออาตี หนุนนำใจ ลด ละ เลิก บุหรี่

โครงการฮาลาเกาะฮ์ อัลกุรอาน ระบบกีรออาตี หนุนนำใจ ลด ละ เลิก บุหรี่

6351

30 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ สร้างสัมพันธภาพในครอบครัว

โครงการ สร้างสัมพันธภาพในครอบครัว

6311

28 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

6329

20 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...