ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรังได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรังได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี

6293

15 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรังได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตาน

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรังได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตาน

6277

25 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสา เคาะประตูบ้าน สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะในชุมชน

กิจกรรมจิตอาสา เคาะประตูบ้าน สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะในชุมชน

6280

23 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ “ ฮารีรายอ “ ภายใต้อัตลักษณ์ท้องถิ่นมลายู

โครงการ “ ฮารีรายอ “ ภายใต้อัตลักษณ์ท้องถิ่นมลายู

6288

10 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายซูลกีฟลี เฮ็งปิยา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อบต.ยะรัง รับมอบสถานที่บริการฉีดวัคซีนจาก รพ.ยะรัง

นายซูลกีฟลี เฮ็งปิยา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อบต.ยะรัง รับมอบสถานที่บริการฉีดวัคซีนจาก รพ.ยะรัง

3472

1 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการขับเคลื่อนระบบอาหารตำบลยะรัง

โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการขับเคลื่อนระบบอาหารตำบลยะรัง

3449

1 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง)ร่วมกับรองนายก อบต.ยะรัง และพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.ยะรังที่รับผิดชอบ ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมฝึกวิชาชีพงานเครื่องดื่ม ชงชงกาแฟ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง)ร่วมกับรองนายก อบต.ยะรัง และพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.ยะรังที่รับผิดชอบ ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมฝึกวิชาชีพงานเครื่องดื่ม ชงชงกาแฟ

6467

26 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายกองค์การบริหารส่วตำบลยะรัง ได้มอบหมายให้นายอดินันท์ วาเยะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมด้วยทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายกองค์การบริหารส่วตำบลยะรัง ได้มอบหมายให้นายอดินันท์ วาเยะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมด้วยทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6457

25 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายกองค์การบริหารส่วตำบลยะรัง ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดโครงการการจัดการขยะครัวเรือน

นายกองค์การบริหารส่วตำบลยะรัง ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดโครงการการจัดการขยะครัวเรือน

6445

23 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายกองค์การบริหารส่วตำบลยะรัง ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดโครงการการจัดการขยะครัวเรือน

นายกองค์การบริหารส่วตำบลยะรัง ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดโครงการการจัดการขยะครัวเรือน

6439

21 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ ได้ลงพื้นที่เก็บภาษีป้าย ในเขตพื้นที่ อบต.ยะรัง ม.4 และ ม.5

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ ได้ลงพื้นที่เก็บภาษีป้าย ในเขตพื้นที่ อบต.ยะรัง ม.4 และ ม.5

6463

9 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง)ได้มอบหมายให้รองนายก,หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมกับปลัดประจำตำบลยะรัง,ปลัดอำเภอฯได้ลงพื้นที่ (บ้านนิซอ) ม.1 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มอบน้ำให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 25 ครัวเรือน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง)ได้มอบหมายให้รองนายก,หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมกับปลัดประจำตำบลยะรัง,ปลัดอำเภอฯได้ลงพื้นที่ (บ้านนิซอ) ม.1 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มอบน้ำให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 25 ครัวเรือน

5331

28 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กลุ่มสื่อมวลชนพร้อมคณะได้มาโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวยะรัง ได้มีนายซูลกีฟลี เฮ็งปิยา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง)และสมาชิก อบต.4 ได้มาให้การต้อนรับ และมาชมพาเที่ยว

กลุ่มสื่อมวลชนพร้อมคณะได้มาโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวยะรัง ได้มีนายซูลกีฟลี เฮ็งปิยา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง)และสมาชิก อบต.4 ได้มาให้การต้อนรับ และมาชมพาเที่ยว

3430

27 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ได้มาเป็นพีเลี้ยงให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ ม.5 บ้านตรอซัน เพื่อจัดทำต้นไม้ปัญหา และเตรียมนำเสนอโครงการ สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ต่อ สสส. ต่อไป

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ได้มาเป็นพีเลี้ยงให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ ม.5 บ้านตรอซัน เพื่อจัดทำต้นไม้ปัญหา และเตรียมนำเสนอโครงการ สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ต่อ สสส. ต่อไป

3479

25 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง)ร่วมกับเจ้าหน้าที่อบต.ยะรังและคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวยะรัง ได้จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ชุมชนท่องเที่ยว) โดยเชิญวิทยากรให้ความรู้แก่คณะกรรมการชุมชน

(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง)ร่วมกับเจ้าหน้าที่อบต.ยะรังและคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวยะรัง ได้จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ชุมชนท่องเที่ยว) โดยเชิญวิทยากรให้ความรู้แก่คณะกรรมการชุมชน

3456

17 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565  นางสาวสุนีย์ หวันเดาะเลาะ คลังจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานวิชาการ สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจสอบ โครงการก่อสร้างภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ CoST ในไตรมาสที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง พร้อมทั้งลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เมืองโบราณยะรังและเส้นทางท่องเที่ยวยะรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวสุนีย์ หวันเดาะเลาะ คลังจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานวิชาการ สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจสอบ โครงการก่อสร้างภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ CoST ในไตรมาสที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง พร้อมทั้งลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เมืองโบราณยะรังและเส้นทางท่องเที่ยวยะรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

3520

10 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการขับเคลื่อนระบบอาหารตำบลยะรัง

โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการขับเคลื่อนระบบอาหารตำบลยะรัง

3426

8 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรังร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  พนักงานจ้างอบต.ยะรัง

แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรังร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้างอบต.ยะรัง

3580

6 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (7 วันอันตราย) ประจำปี 2565 “ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (7 วันอันตราย) ประจำปี 2565 “ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

3540

29 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการช่วยเหลือเด็กที่อาศัยในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)

โครงการช่วยเหลือเด็กที่อาศัยในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)

3539

28 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...