ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
356
15 ธันวาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

****************************

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

นายซูลกีฟลี เฮ็งปิยา นายก อบต.ยะรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมพิธีปิดโครงการพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

โดยมีนายวันสุกรี แวมามะ นายอำเภอยะรัง/ผอ.ศปก.อ.ยะรัง เป็นประธานพิธีปิดโครงการพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง อำเภอยะรัง และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ มีกลุ่มเป้าหมาย ที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวน ๗๗ คน แบ่งเป็น ๒ รุ่น ดังนี้

- รุ่นที่ ๑ อบรมระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน

- รุ่นที่ ๒ อบรมระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๗ คน

โดยมี พ.อ.อุทัย นิลเนตร ผบ.ฉก.ทพ.๒๒ ว่าที่ พ.ต.อ.วรินทร์ วันธงชัย ผกก.สภ.ยะรัง หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้บริหาร อปท. เข้าร่วมพิธีปิด/ร่วมมอบ เกียรติติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ณ หอประชุมอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี