ภาพกิจกรรม
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

22

1 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีปิดโครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่าสู่วัยอย่างมีความสุข
(โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยะรัง รุ่นที่2) สัปดาห์ที่ 14

พิธีปิดโครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่าสู่วัยอย่างมีความสุข (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยะรัง รุ่นที่2) สัปดาห์ที่ 14

20

11 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรี

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรี

18

17 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่าสู่วัยอย่างมีความสุข (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยะรัง 
รุ่นที่2) สัปดาห์ที่ 10

โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่าสู่วัยอย่างมีความสุข (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยะรัง รุ่นที่2) สัปดาห์ที่ 10

21

8 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล้กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล้กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

21

2 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีปิดและมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันโครงการแข่งขันกีฬาตำบลยะรัง

พิธีปิดและมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันโครงการแข่งขันกีฬาตำบลยะรัง

19

1 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
งานบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC)

งานบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC)

21

30 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่าสู่วัยอย่างมีความสุข
(โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยะรัง รุ่นที่2) สัปดาห์ที่ 9

โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่าสู่วัยอย่างมีความสุข (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยะรัง รุ่นที่2) สัปดาห์ที่ 9

20

30 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เสวนา ในหัวข้อ “ของดีเมืองยะรังเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข” ในมิติของการพัฒนา ปรับปรุง เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ 
จัดโดยของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

เสวนา ในหัวข้อ “ของดีเมืองยะรังเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข” ในมิติของการพัฒนา ปรับปรุง เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ จัดโดยของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

17

29 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เมืองโบราณยะรัง ปัตตานี เนื้อที่กว่า 4 พันไร่ กำลังจะได้รับการขุดแต่งให้เป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ  และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สำคัญของชายแดนใต้

เมืองโบราณยะรัง ปัตตานี เนื้อที่กว่า 4 พันไร่ กำลังจะได้รับการขุดแต่งให้เป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สำคัญของชายแดนใต้

388

28 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมการแสดงพัฒนาการของเด็กนักเรียนประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมการแสดงพัฒนาการของเด็กนักเรียนประจำปีงบประมาณ 2566

378

28 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมพิธีมอบเงินเงินเด็กกำพร้าตำบลยะรัง ครั้งที่ 12  ประจำปี 2567

กิจกรรมพิธีมอบเงินเงินเด็กกำพร้าตำบลยะรัง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2567

376

28 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม “MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”

กิจกรรม “MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”

384

26 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมอบรมจริยธรรมฯ กิจกรรมต้อนรับเดือนรอมฎอนสานสัมพันธ์ครอบครัวยะรังกีตอ

กิจกรรมอบรมจริยธรรมฯ กิจกรรมต้อนรับเดือนรอมฎอนสานสัมพันธ์ครอบครัวยะรังกีตอ

383

7 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ร่วมกับเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวยะรัง และมูบาร็อค ออแกไนซ์

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ร่วมกับเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวยะรัง และมูบาร็อค ออแกไนซ์

380

1 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โครงการชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

408

20 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2567

382

7 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมอบรมครูผู้สอนตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนอัลกุรอ่าน (ระบบกีรออาตี)

กิจกรรมอบรมครูผู้สอนตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนอัลกุรอ่าน (ระบบกีรออาตี)

378

2 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ2567

โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ2567

377

24 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยะรัง รุ่นที่2) สัปดาห์ที่ 2

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยะรัง รุ่นที่2) สัปดาห์ที่ 2

385

23 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...