ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่สนับสนุนและมาให้กำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ รพสต.ยะรัง ที่ได้มา Swad เชิงรุกให้กับชาวบ้านตำบลยะรัง ในพื้นที่ตำบลยะรัง
3591
13 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม 2564
นายซูลกีฟลี เฮ็งปิยา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง)ได้ลงพื้นที่สนับสนุนและมาให้กำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ รพสต.ยะรัง ที่ได้มา Swad เชิงรุกให้กับชาวบ้านตำบลยะรัง ในพื้นที่ตำบลยะรัง เพื่อความสบายใจของต้นเองและคนรอบข้าง ณ.รร ชุมชนบ้านพงสตา ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย