ภาพกิจกรรม
มอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19
3574
2 กรกฎาคม 2564

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564
ภายใต้การบริหารของนายซูลกีฟลี เฮ็งปิยา
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง)พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนเด็กกำพร้าและ ผู้โอกาสตำบลยะรัง ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ