ภาพกิจกรรม
ชุมชนท่องเที่ยวยะรัง
4101
8 กุมภาพันธ์ 2564

วันอาทิตย์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564
ภายใต้การบริหารของนายซูลกีฟลี เฮ็งปิยา
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง)
และคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวยะรังรวมทั้งคณะกรรมการของแต่ละชุมชนในเส้นทางชุมชนท่องเที่ยวยะรัง
ได้ให้การตอนรับ คณะอาจารย์ จาก มอ หาดใหญ่ (สงขลา)
ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวยะรังของแต่ละชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาและให้ขอคิดแนะนำรูปแบบในการท่องเที่ยวโดยชุมชนของปัจจุบันและอนาคต
โดยมีเส้นทางท่องเที่ยวดังนี้👇🏻
1. เมืองโบราณยะรัง(บ้านจาเละ)
2. สวนเศรษฐกิจพอเพียง(บ้านต้นทุเรียนหมู่.6)
3.กลุ่มตีมีด,ขวาน บินยามานีส(บ้านตรอซัน หมู่.5)
4.สะพานสลิง (บ้านยือแรหมู่.2) และร่วมรับประทานอาหารเที่ยงที่สวนมะพร้าวของผู้ใหญ่ หมู่2
ด้วยอาหารพื้นบ้านจากชุมชนเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
(ในการนี้ ขอขอบคุณทีมคณะอาจารย์ มอ หาดใหญ่ ที่มาให้ขอคิดคำแนะนำแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงในพื้นที่ท่องเที่ยวยะรัง เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของปัจจุบันและอนาคตต่อไป)
ผลการดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อยลุกล้วนไปด้วยดี