ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่<br> 2564 (7วันอันตราย)
3873
31 ธันวาคม 2563

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 (7วันอันตราย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรังองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

...........
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00น.
นายซูลกีฟลี เฮ็งปิยา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง) ได้กล่าวเปิดพิธีโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 (7วันอันตราย)
ร่วมด้วยสมาชิกอบต.ยะรัง,อปพร,และพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.ยะรังในโครงการดังกล่าว
ณ มัสยิดอัลอีมาน บ้านพงสตา ม.5
“ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”
ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน
หมั่นล้างมือบ่อยๆ ป้องกันตัวเองห่างไกลจากโควิด
ด้วยความปรารถนาดีจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง 😊