ภาพกิจกรรม
โครงการวัยเรียนวัยใสห่างไกลการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
3859
18 ธันวาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
............
วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นายซูลกีฟลี เฮ็งปิยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ได้เป็นประธานเปิดโครงการวัยเรียนวัยใสห่างไกลการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และ นางสาวแวแย บือราเฮ็ง ประธานสภาเด็กและเยาวชนได้กล่าวรายงานโครงการดังกล่าว พร้อมกับคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน,ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา,สมาชิก อบต,และเจ้าหน้าที่ อบต.ยะรัง
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน 80 คน
ขอขอบคุณ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตาด้วย ที่อำนวยความสะดวกห้องประชุมในการจัดโครงการในครั้งนี้
ณ. โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา