ภาพกิจกรรม
วันที่ ๖ ธ.ค.๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. กิจกรรม Run For Yateem season 2
3866
7 ธันวาคม 2563

ประมวลภาพกิจกรรม วันที่ ๖ ธ.ค.๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. กิจกรรม Run For Yateem season 2 " วิ่งเพื่อเด็กกำพร้า " ปีที่ ๒ ณ สันเขื่อนปัตตานี ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง