ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพิธีมอบเงินเงินเด็กกำพร้าตำบลยะรัง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2567
345
28 มีนาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

**************************

วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2567

ภายใต้การบริหารของนายซูลกีฟลี เฮ็งปิยา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาสตำบลยะรังพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลยะรัง ตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ยะรัง ได้จัดกิจกรรม พิธีมอบเงินเงินเด็กกำพร้าตำบลยะรัง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2567

โดยมีการมอบเงินให้แก่เด็กกำพร้า จำนวน 47 คน 32 ครัวเรือน ในเขตพื้นที่ อบต.ยะรัง

ณ อาคารแสดงวัตถุโบราณยะรัง บ้านจาเละ ม.4 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ผลการดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อย