ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการแสดงพัฒนาการของเด็กนักเรียนประจำปีงบประมาณ 2566
347
28 มีนาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

*****************

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567

ภายใต้การบริหารของนายซูลกีฟลี เฮ็งปิยา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาเละและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นทุเรียน ได้จัดกิจกรรมการแสดงพัฒนาการของเด็กนักเรียนประจำปีงบประมาณ 2566

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีเวทีแสดงออก และเสริมสร้างกำลังใจให้กับเด็กนักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน

มีกิจกรรม

1 พบปะระหว่างผู้บริหาร ครูและผู้ปกครอง

2 กิจกรรมการแสดงพัฒนาการของเด็กนักเรียน

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาเละ ม.4 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี