ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมจริยธรรมฯ กิจกรรมต้อนรับเดือนรอมฎอนสานสัมพันธ์ครอบครัวยะรังกีตอ
347
7 มีนาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตําบลยะรัง

วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2567

ภายใต้การบริหารงานของนายซูลกีฟลี เฮ็งปิยา

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลยะรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ยะรัง

- ด้วยงานการเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมอบรมจริยธรรมฯ กิจกรรมต้อนรับเดือนรอมฎอนสานสัมพันธ์ครอบครัวยะรังกีตอ เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและเตรียมตัวก่อนเข้าสู่เดือนรอมฎอน

ณ อาคารแสดงวัตถุโบราณยะรัง บ้านจาเละ ม.4 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี