ภาพกิจกรรม
กิจกรรม “MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”
353
26 มีนาคม 2567

การจัดงาน MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ
***************************************
วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 13.00- 14.30 น. นายซูลกีฟลี เฮ็งปิยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง มอบหมายให้ นายแซะห์อับดุลเราะห์มาน อาเยา๊ะแซ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง พร้อมด้วย สมาชิกอบต.ยะรัง และเจ้าหน้าที่อบต.ยะรัง ร่วมกันจัดกิจกรรม “MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” และกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะ โดยภายในงานมีการดำเนินกิจกรรมการรับสมัครสมาชิกของธนาคารขยะตำบลยะรัง เเละกิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะเเละขยะรีไซเคิลที่ประชาชนนำมาขาย โดยมีการนำขยะรีไซเคิล พลาสติก แก้ว กระดาษ เหล็ก อลูมิเนียม มาซื้อ - ขายกัน ณ มัสยิดตรอซัน ม.5 ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
#MOIWASTEBANKWEEK
#MOIWASTEGREGATION
#MOIACTIONSM
#SDGLOCALIZATION