ภาพกิจกรรม
โครงการสร้างคุณค่า เสริมปัญญา พาสุขสันต์ แก่เด็กและเยาวชนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
356
17 มกราคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

**********************

วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2567

นายวันสุกรี แวมามะ นายอำเภอยะรัง/ผอ.ศปก.อ.ยะรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างคุณค่า เสริมปัญญา พาสุขสันต์ แก่เด็กและเยาวชนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ​โดยมีนายสาการียา สือนิ รองนายก อบต.ยะรัง กล่าวรายงาน และ นายซูลกีฟลี เฮ็งปิยา (นายก อบต.ยะรัง)ได้กล่าว ปาฐกถาให้โอวาทแก่ผู้ร่วมงานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.ยะรัง สมาชิกสภา อบต.ยะรัง ท้องถิ่นอำเภอยะรัง หัวหน้าที่ดูแลพื้นที่(กรมศิลปากรเมืองโบราณยะรัง) หน่วย เฉพาะกิจทหารพรานที่ 22 สภ.ยะรัง รพสต.ยะรัง ปลัด.ประจำตำบลยะรัง พัฒนาการอำเภอยะรัง ทีมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลยะรัง ผอ.รร.ทุกโรงในเขตพื้นที่ ตำบลยะรัง ทีม อบต.ยะรัง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความคิดริเริ่ม และความคิดสร้างสรรค์

​- เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่ได้แสดงออกโดยการร่วมกิจกรรมบนเวที กิจกรรม ภาคสนาม อาทิเช่น กิจกรรมการแสดง/ การแสดงความสามารถพิเศษ/ การเล่นเกม/ การตอบปัญหา/การฝึกทักษะ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ได้เตรียมไว้ให้เด็กและเยาวชนในโครงการสร้างคุณค่า เสริมปัญญา พาสุขสันต์ แก่เด็กและเยาวชนตำบลยะรัง

​ - เพื่อให้นักเรียนได้มีสุขภาพจิต และสุขภาพกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง

​ - เพื่อกระตุ้นให้เด็ก และเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน เป็นคนดี มีคุณธรรม

สถานที่จัดงาน ณ เมืองโบราณยะรัง บ้านจาเละ ม.4 ตำบลยะรัง อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี