ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่5 ตำบลยะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
  หน้าแรก
 
  * ประวัติตำบล
  * ข้อมูลทั่วไป
  * วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  * โครงสร้างองค์กร
  * นโยบายการบริหาร
  * อำนาจหน้าที่
  * กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  * ข้อมูลการติดต่อ
  * นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  * มอบอำนาจ
  * ข้อมูลผู้บริหาร
  * E-Service
  * สายตรงนายก
  *Competency ของแต่ละตำแหน่งในองค์กร
  * นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  * ช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียนด้านนักทรัพพยากรบุคคล
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  แผนงาน
 
  * แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
  * แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  * แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  * แผนการดำเนินงานประจำปี
  * แผนอัตรากำลัง
  * การประเมินผลแผนพัฒนา
  * ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  * คู่มือบริการประชาชน
  ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
  * การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  * หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  * แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  * แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
  * คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
  * คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  * ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้าง การรับรู้สู่ชุมชน
  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  การประเมินผลและรายงาน No Gift Policy
  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 
  รายงาน
 
  * รายงานทางการคลัง
  * รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  * รายงานการประชุมสภา
  * รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  * รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  * รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  * ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  * แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  * ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  * ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  * ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  * การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  * เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  * การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  * การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  * การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  * การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  * รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  * รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  * รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
  * รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  * รายงานผลการสำรวจความบริการพึงพอใจการให้บริการ
  * การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  * มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  * รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  * รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  * ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  * คณะผู้บริหาร
  * สมาชิกสภา
  * หัวหน้าส่วนราชการ
  * สำนักงานปลัด
  * กองคลัง
  * กองช่าง
  * กองการศึกษาฯ
  * กองสาธารณสุข
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้าง
การรับรู้สู่ชุมชน
อบต.ยะรัง
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
อบต.ยะรัง
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 10)
  ประกาศรับสมัครเด็กและเยาวชนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง (ดู : 19)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (ดู : 26)
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปราแว หมู่ที่3 (ดู : 222)  
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (ดู : 153)  
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนตอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดดารุลฟุรกอน (ดู : 133)  
 
สถานที่ท่องเที่ยว
 
เมืองโบราณยะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มัสยิดกลางปัตตานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ท่องเที่ยวปัตตานี สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เมืองโบราณยะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
ส้มโอปูโกพันธ์แท้>สายพันธ์ทับทิมสยาม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ชุมชนดงต้นหยี มีต้นหยียักษ์กว่า 400 ปี
เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนดงต้นหยี เช่น สบู่สครับ
ลูกหยีกวน น้ำลูกหยี อื่นๆ ตังอยู่บ้านปุลาตะเยาะฆอ
ตำบลระแวง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มีดขวานบินยามานิส หมู่.5 (บ้านตรอซัน)ฺฺ
ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ใบมีดเครื่องตัดหญ้า
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลูกหยีกวนไม่มีเมล็ด
ลูกหยีทรงเครื่อง
ลูกหยีฉาบทรงเครื่อง
ลูกหยีกวนธรรมชาติ
มังคุดกวน/ลูกหยีคลุก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง คลิ๊กที่นี่

วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
  หนังสือสั่งการ อปท. จ.ปัตตานี
   
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
โครงการชุมชนสัมพันธ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการชาวยะรัง รักษ์สะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการชาวยะรัง รักษ์สะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ครงการชาวยะรัง รักษ์สะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยได้นำนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยะรัง เข้าศึกษาดูงาน ณ กลุ่มฮาลาเกาะห์มุสลีมะห์ตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลยะรัง 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่6 ร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยะรัง ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเคาะประตูบ้านให้ความรู้เรื่องการกำจัดลูกน้ำยุงลาย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073-439111 โทรสาร : 073-439111
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Abt.yarang@gmail.com
Copyright © 2016. www.Yarang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs