ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่5 ตำบลยะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
  หน้าแรก
 
  * ประวัติตำบล
  * ข้อมูลทั่วไป
  * วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  * โครงสร้างองค์กร
  * นโยบายการบริหาร
  * อำนาจหน้าที่
  * กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  * ข้อมูลการติดต่อ
  * นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  * มอบอำนาจ
  * ข้อมูลผู้บริหาร
  * E-Service
  * สายตรงนายก
 
  แผนงาน
 
  * แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
  * แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  * แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  * แผนการดำเนินงานประจำปี
  * แผนอัตรากำลัง
  * แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  * การประเมินผลแผนพัฒนา
  * ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  * คู่มือบริการประชาชน
  * การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  * หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  * แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  * แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  * คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
  * คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  * ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  * การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  * ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้าง การรับรู้สู่ชุมชน
 
  รายงาน
 
  * รายงานทางการคลัง
  * รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  * รายงานการประชุมสภา
  * รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  * รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  * รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  * ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  * แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  * ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  * ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  * ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  * การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  * เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  * การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  * การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  * การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  * การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  * รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  * รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  * รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  * รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  * ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  * รายงานผลการสำรวจความบริการพึงพอใจการให้
  * การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  * มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  * รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  * รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  * คณะผู้บริหาร
  * สมาชิกสภา
  * หัวหน้าส่วนราชการ
  * สำนักงานปลัด
  * กองคลัง
  * กองช่าง
  * กองการศึกษาฯ
  * กองสาธารณสุข
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้าง
การรับรู้สู่ชุมชน
อบต.ยะรัง
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘
 
 
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
ลูกหยีกวนไม่มีเมล็ด
ลูกหยีทรงเครื่อง
ลูกหยีฉาบทรงเครื่อง
ลูกหยีกวนธรรมชาติ
มังคุดกวน/ลูกหยีคลุก
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 537 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :
รหัสสินค้า : 941001-A102
ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร
ลูกหยีกวนไม่มีเมล็ด
ขนาด : 17.00 X 3.00 X 25.00 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 85.00 กรัม
 
สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปัตตานี
35.00 บาท
 
สถานที่จัดจำหน่าย
ร้านวีระวงค์ 3
74 หมู่ 3 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
ติดต่อ : คุณสมพร ประชานนท์
โทร :  073-439026, 081-9902443
 
รหัสสินค้า : 941001-A102
ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร
ลูกหยีกวนไม่มีเมล็ด
ขนาด : 17.00 X 3.00 X 25.00 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 80.00 กรัม
 
สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปัตตานี
35.00 บาท
 
สถานที่จัดจำหน่าย
ร้านวีระวงค์ 3
74 หมู่ 3 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
ติดต่อ : คุณสมพร ประชานนท์
โทร :  073-439026, 081-9902443

รหัสสินค้า : 941001-A102
ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร
ลูกหยีกวนไม่มีเมล็ด

ขนาด : 15.00 X 26.00 X 2.00 เซนติเมตร

น้ำหนัก :130.00 กรัม

สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปัตตานี

100.00 บาท
 
สถานที่จัดจำหน่าย
 
ร้านวีระวงค์ 3
74 หมู่ 3 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
ติดต่อ : คุณสมพร ประชานนท์
โทร :  073-439026, 081-9902443

รหัสสินค้า : 941001-A105

ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร.

ลูกหยีกวนธรรมชาติ

ขนาด : 15.00 X 26.00 X 2.00 เซนติเมตร

น้ำหนัก :160.00 กรัม

สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปัตตานี

100.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ร้านวีระวงศ์ 3

 74 หมู่ 3 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160

ติดต่อ : คุณสมพร ประชานนท์

โทร :  073 439026, 081 9902443

รหัสสินค้า : 941001-A301

ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร.

ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร

น้ำหนัก :0.00 กรัม

สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปัตตานี

มาตรฐานที่ได้รับ : 94-2-00640-2-0009

35.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ร้านวีระวงศ์ 3

 74 หมู่ 3 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160

ติดต่อ : คุณสมพร ประชานนท์

โทร :  073 439026, 081 9902443

รหัสสินค้า : 941001-A301

ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร.

ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร

น้ำหนัก :0.00 กรัม

สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปัตตานี

มาตรฐานที่ได้รับ : 94-2-00640-2-0009

35.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ร้านวีระวงศ์ 3

74 หมู่ 3 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160

ติดต่อ : คุณสมพร ประชานนท์

โทร :  073 439026, 081 9902443

 

 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073-439111 โทรสาร : 073-439111
Copyright © 2016. www.Yarang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs