ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่5 ตำบลยะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
  หน้าแรก
 
  ประวัติตำบล
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
 
  แผนงาน
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือบริการประชาชน
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภา
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  กองสาธารณสุข
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘
 
 
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
ลูกหยีกวนไม่มีเมล็ด
ลูกหยีทรงเครื่อง
ลูกหยีฉาบทรงเครื่อง
ลูกหยีกวนธรรมชาติ
มังคุดกวน/ลูกหยีคลุก
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 402 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :
รหัสสินค้า : 941001-A102
ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร
ลูกหยีกวนไม่มีเมล็ด
ขนาด : 17.00 X 3.00 X 25.00 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 85.00 กรัม
 
สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปัตตานี
35.00 บาท
 
สถานที่จัดจำหน่าย
ร้านวีระวงค์ 3
74 หมู่ 3 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
ติดต่อ : คุณสมพร ประชานนท์
โทร :  073-439026, 081-9902443
 
รหัสสินค้า : 941001-A102
ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร
ลูกหยีกวนไม่มีเมล็ด
ขนาด : 17.00 X 3.00 X 25.00 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 80.00 กรัม
 
สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปัตตานี
35.00 บาท
 
สถานที่จัดจำหน่าย
ร้านวีระวงค์ 3
74 หมู่ 3 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
ติดต่อ : คุณสมพร ประชานนท์
โทร :  073-439026, 081-9902443

รหัสสินค้า : 941001-A102
ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร
ลูกหยีกวนไม่มีเมล็ด

ขนาด : 15.00 X 26.00 X 2.00 เซนติเมตร

น้ำหนัก :130.00 กรัม

สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปัตตานี

100.00 บาท
 
สถานที่จัดจำหน่าย
 
ร้านวีระวงค์ 3
74 หมู่ 3 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
ติดต่อ : คุณสมพร ประชานนท์
โทร :  073-439026, 081-9902443

รหัสสินค้า : 941001-A105

ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร.

ลูกหยีกวนธรรมชาติ

ขนาด : 15.00 X 26.00 X 2.00 เซนติเมตร

น้ำหนัก :160.00 กรัม

สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปัตตานี

100.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ร้านวีระวงศ์ 3

 74 หมู่ 3 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160

ติดต่อ : คุณสมพร ประชานนท์

โทร :  073 439026, 081 9902443

รหัสสินค้า : 941001-A301

ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร.

ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร

น้ำหนัก :0.00 กรัม

สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปัตตานี

มาตรฐานที่ได้รับ : 94-2-00640-2-0009

35.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ร้านวีระวงศ์ 3

 74 หมู่ 3 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160

ติดต่อ : คุณสมพร ประชานนท์

โทร :  073 439026, 081 9902443

รหัสสินค้า : 941001-A301

ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร.

ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร

น้ำหนัก :0.00 กรัม

สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปัตตานี

มาตรฐานที่ได้รับ : 94-2-00640-2-0009

35.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ร้านวีระวงศ์ 3

74 หมู่ 3 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160

ติดต่อ : คุณสมพร ประชานนท์

โทร :  073 439026, 081 9902443

 

 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073-439111 โทรสาร : 073-439111
Copyright © 2016. www.Yarang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs