ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่5 ตำบลยะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
  หน้าแรก
 
  * ประวัติตำบล
  * ข้อมูลทั่วไป
  * วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  * โครงสร้างองค์กร
  * นโยบายการบริหาร
  * อำนาจหน้าที่
  * กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  * ข้อมูลการติดต่อ
  * นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  แผนงาน
 
  * แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  * แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  * แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  * แผนการดำเนินงานประจำปี
  * แผนอัตรากำลัง
  * แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  * การประเมินผลแผนพัฒนา
  * เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  * คู่มือบริการประชาชน
  * การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  * หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  * แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  * รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  * แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  * คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
 
  รายงาน
 
  * รายงานทางการคลัง
  * รายงานผลการดำเนินงาน
  * รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  * รายงานการประชุมสภา
  * รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  * รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  * รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  * ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  * แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  * ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  * ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  * ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  * การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  * เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  * การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  * การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  * การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  * การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  * รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  * รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  * รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  * รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  * ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  * รายงานผลการสำรวจความบริการพึงพอใจการให้
  * การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  * มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  * คณะผู้บริหาร
  * สมาชิกสภา
  * หัวหน้าส่วนราชการ
  * สำนักงานปลัด
  * กองคลัง
  * กองช่าง
  * กองการศึกษาฯ
  * กองสาธารณสุข
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘
 
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
ไปกินเรียนเวียนชมสวนชวนชม ของดีอำเภอยะรัง
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 13 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
รายละเอียดกิจกรรม :

พิธีเปิดงาน "ไปกินเรียนเวียนชมสวนชวนชม ของดีอำเภอยะรัง " ประจำปีงบประมาณ 2563
......................

วันที่ ๙ ก.ค. ๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น.
นายพรหมพิริยะกิจนุชธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดงานกินเจเวียนชมเมืองดีตำบลยะรังประจำอำเภอยะรังประจำจังหวัดยะลา
โดยนายอับดุลกาญจน์นายอำเภอยะรัง / ผอ. ศ. อ. ยะรังประกาศรายงานและมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เขตยะโฮร์ (บ้านจาเละ) ปัตตานี ๔ ตำบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี

ยะรังงานของดีเมืองยะรัง "ไปกินเรียนเวียนชมสวนชวนช็อป ของดีอำเภอยะรัง " ประจำปีงบประมาณ 2563 เดินทางโดยรถเมล์แดงสุดคลาสสิคสายยะลา - ปัตตานี - สถานีที่
. 1 แปลงใหญ่ส้มโอปูยะรังยะรังม ตต มา
วีชมสวน ~ สัมผัสประสบการณ์หัวเรื่อง: การผลิตคุณส้มโอปูโกคุณภาพในห้างหุ้นส่วนจำกัดรูปแบบแปลงใหญ่
ชิม ~ ผลไม้รสชาดเยี่ยมสดจากเนชั่สวนมั่นใจคุณภาพ
ช๊อป~ ของดี 3 ตำบล (ตำบลเมาะมาวี, ตำบลเขาตูม, ตำบลกอ ลำ
. - สถานีที่ 2 ตะลุยสวนทุเรียนพวงมณียะรังม 6 ตำบลคลองใหม่แวะวัดโคกหญ้าคาถวายสังมหาหนังสือนให้กับเจ้าอาวาสวัดโคกหญ้าคา
ชมสวน ~ ทุเรียนพวงมณียะรังอัญมณีเม็ดงามแห่งลุ่มน้ำปัตตานีเป็น
ชิม ~ ผลผลิตทุเรียน แปลงใหญ่คุณภาพมั่นใจปลอดภัยจากสารพิษ
ชกมวย ~ ทุเรียนดีและของดี ๓ ตำบล (ตำบลคลองใหม่ / ตำบลปิยมุดี / ตำบลกระโค)
- สถานีที่ ๓ เมืองโบราณยะรัง (บ้านจาเละ) ม. ๔ ต. ยะรัง
ชมชิมข้อป ~ "ของดีอำเภอยะรัง" ของดีแห่งที่ 13 เทศบาลตำบลยะรังและตำบล
ตำบล (ตำบลเทศบาลตำบลยะรังตำบลยะรัง / ตำบลประจันดา / ตำบลสะดาวา / ตำบลระแว้ง / ตำบลวัด / ตำบลสะนอ) เดียวรวมสินค้าคุณภาพครบจบที่เดียว
- กลิ่นอายความสามารถสัมผัสรุ่งเรื่องของอาณาจักรลังกาผู้แต่ง: สุมีศูนย์กลางในห้างหุ้นส่วนจำกัดขณะนี้พื้นที่อำเภอยะรัง
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรตลอดจนของดีอำเภอยะรังให้เป็นที่รู้จักอย่าง การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามสร้างความสมัครใจ

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073-439111 โทรสาร : 073-439111
Copyright © 2016. www.Yarang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs