ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่5 ตำบลยะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
  หน้าแรก
 
  ประวัติตำบล
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
 
  แผนงาน
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือบริการประชาชน
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภา
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  กองสาธารณสุข
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘
 
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหาร อบต.ยะรัง
ปลัด อบต.ยะรัง และเจ้าหน้าที่
ได้ไห้การต้อนรับคณะจาก Isuzu ประเทศไทย และ กก.ผจก หาดใหญ่
คุณอนุพาสน์ สุวรรณมงคล กลุ่มอีซูซุ (ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส) และคณะ
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 17 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียดกิจกรรม :
เวลา 10.00.น
นายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง
คณะผู้บริหาร อบต.ยะรัง ปลัด อบต.ยะรัง และเจ้าหน้าที่ได้ไห้การต้อนรับคณะจาก Isuzu ประเทศไทย และ กก.ผจก หาดใหญ่ คุณอนุพาสน์ สุวรรณมงคล
กลุ่มอีซูซุ(ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส) และคณะ
Mr. Paul David Bromberg
Mrs. Siripun Bromberg
Mr. Michael Rhodes Martin
Mr. Worapol Ngamlert
Mr. Michael Blackman
Mr. CHIN Chuen Wei
Ms. Pimpraphai Bisalputra
Mr. Jeffrey SNG Hup Kee
Ms. Nongnute Wanglee
Mr. Paisarn Piammettawat
Dr. Manas Soongprasit
ซึ่งนำกลุ่มชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์และได้มาเยี่ยมชมโบราณสถานยะรัง บ้านจาเละ ม.4 ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073-439111 โทรสาร : 073-439111
Copyright © 2016. www.Yarang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs