ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่5 ตำบลยะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
  หน้าแรก
 
  ประวัติตำบล
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
 
  แผนงาน
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือบริการประชาชน
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภา
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  กองสาธารณสุข
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘
 
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลงพื้นที่อบรมให้ความรู้การจัดการขยะในสถานศึกษาเอกชน
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 15 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 10 มกราคม 2563
รายละเอียดกิจกรรม :
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่อบรมให้ความรู้การจัดการขยะในสถานศึกษาเอกชน ตามความต้องการของคณะกรรมการสภาเด็กนักเรียน โดยครั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะตำบลยะรังในปัจจุบัน และแผนการดำเนินการจัดการขยะตำบลยะรังในอนาคต โดยอาศัยการวางแผนร่วมกัน ทั้งนี้ผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้ทำให้คณะกรรมการเด็กนักเรียน สนใจเข้าร่วมกิจกรรมธนาคารขยะชุมชนตำบลยะรัง จะมีการคัดแยกขยะและนำขยะไปแลกเป็นเงิน เพื่อเป็นรายได้ในการจัดกิจกรรมสภาเด็กภายในโรงเรียนต่อไป
 
#โรงเรียนผดุงศาสน์วิทยามูลนิธิ
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073-439111 โทรสาร : 073-439111
Copyright © 2016. www.Yarang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs