ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่5 ตำบลยะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
  หน้าแรก
 
  ประวัติตำบล
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
 
  แผนงาน
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือบริการประชาชน
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภา
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  กองสาธารณสุข
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘
 
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมบันทึกข้อตกลงการจัดการขยะตำบลยะรังใต้
และโครงการธนาคารชุมชนชุมชนตำบลยะรัง
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 18 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 6 มกราคม 2563
รายละเอียดกิจกรรม :
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563
กองทหารและสิ่งแวดล้อมดำเนินการจัดกิจกรรม # บันทึกข้อตกลงการจัดการขยะตำบลยะรังใต้ # โครงการธนาคารชุมชนชุมชนตำบลยะรัง ปีงบประมาณ 2563 ประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการอำเภอยะรังสำนักงานเขตอำเภอยะรัง การศึกษาขั้นพื้นฐานการสอนขั้นพื้นฐานในการจัดการขยะชุมชนในการเริ่มต้นการจัดการขยะภาคประชาชนสังคมในการเริ่มต้นการจัดการขยะร่วมกันเป็นปัญหาขยะมันเกิดขึ้นจากตัวเรา ตนเองต้องเป็นคนแก้ไขมันด้วยตนเอง
 
ยะรังสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
บริหารส่วนตำบลยะรัง
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073-439111 โทรสาร : 073-439111
Copyright © 2016. www.Yarang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs