ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่5 ตำบลยะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
  หน้าแรก
 
  ประวัติตำบล
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
 
  แผนงาน
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือบริการประชาชน
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภา
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  กองสาธารณสุข
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘
 
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการปลูกต้นไม้
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 18 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 12 ธันวาคม 2562
รายละเอียดกิจกรรม :
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ภายใต้การอำนวยการของนายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง/ผอ.ศปก.ยะรัง ได้มอบหมายให้ น.ส.รอมีฮัส ลูดิง ป.หน.ต.ยะรัง ,พร้อมด้วย ร.ท.ชิดชัย ศรีด่านจาก ผบ.ฉก.ทพ.๒๒๑๖, หัวหน้าส่วนราชการ, น.ส.มาซีหย๊ะ ลอจิ จนท.ปค.ต.ยะรัง, น.ส.อุสนี ดือเระ พัฒนากรตำบลยะรัง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำศาสนา, คณะครูและนักเรียนในพื้นที่หมู่ที่ ๕ และ หมู่ที่ ๖ ตำบลยะรัง และบัณฑิตอาสาฯ ร่วมกิจกรรม โครงการปลูกต้นไม้ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ร่วมกับภาคีเครือข่ายตำบลยะรัง โดยมีนายซุลกิฟลี เฮ็งปียา นายกอบต.ยะรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
ณ สระน้ำปายอแบรอ หมู่ที่ ๖ ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073-439111 โทรสาร : 073-439111
Copyright © 2016. www.Yarang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs