ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่5 ตำบลยะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
  หน้าแรก
 
  ประวัติตำบล
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
 
  แผนงาน
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือบริการประชาชน
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภา
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  กองสาธารณสุข
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘
 
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการจิตอาสา ปลูกต้นไม้ รักษ์น้ำ
ณ บริเวณสระน้ำโต๊ะแปแนะ
หมู่ที่ 4 บ้านพงกูวา ตำบลยะรัง
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 20 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 30 ตุลาคม 2562
รายละเอียดกิจกรรม :

เมื่อเวลา 09.30 น นายซูลกีฟลี เฮ็งปิยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการจิตอาสา ปลูกต้นไม้ รักษ์น้ำ ณ บริเวณสระน้ำโต๊ะแปแนะ หมู่ที่ 4 บ้านพงกูวา ตำบลยะรัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ดำเนินการปลูกต้นสมุนไพร เพื่อสืบทอดพระราชปณิธานฯ สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านพืชสมุนไพร และส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนตำบลยะรัง ซึ่งในครั้งนี้ ทาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ยะรัง ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รพ.ยะรัง รพ.สต.ยะรังและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะรัง โดยได้รับการสนับสนุนพันธ์ไม้จาก รพ.ยะรัง และรพ.สต. ในเขตอำเภอยะรัง 15 แห่ง และโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ ตำบลตาลีอายร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จำนวน 170 ต้น

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073-439111 โทรสาร : 073-439111
Copyright © 2016. www.Yarang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs