ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่5 ตำบลยะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
  หน้าแรก
 
  ประวัติตำบล
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
 
  แผนงาน
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือบริการประชาชน
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภา
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  กองสาธารณสุข
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘
 
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 20 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 27 สิงหาคม 2562
รายละเอียดกิจกรรม :

อบต.ยะรังร่วมกับชุมชนท่องเที่ยวยะรังจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนขึ้น​ ณ​ เมืองโบราณจาเละ​ ม.4​ ต.ยะรัง​ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนยะรัง​ มีกิจกรรมมากมาย​ อาทิเช่น​ การแสดงบนเวที​ การบรรยายพิเศษ​ เสวนาคนต้นเรื่อง​ บริการโชเล่ย์พาเที่ยว​ การประกวดเรียงความเรื่อง​ เที่ยวให้สุดแล้วปักหมุดที่ยะรัง​ ประกวดภาพวาด​ ภาพถ่าย​ แข่งขันยำผักกูด​ การแสดงสินค้าและจำหน่าย​ ซึ่งภายในงาน​คณะผู้จัดกำหนดให้มีการลด ละ​ เลิก​ การใช้โฟมและพลาสติก​ กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073-439111 โทรสาร : 073-439111
Copyright © 2016. www.Yarang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs