ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่5 ตำบลยะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
  หน้าแรก
 
  ประวัติตำบล
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
 
  แผนงาน
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือบริการประชาชน
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภา
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  กองสาธารณสุข
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘
 
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการปลูกต้นไม้
"สืบสานปณิธาน
งานของพ่อ"
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 442 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 22 ธันวาคม 2559
รายละเอียดกิจกรรม :

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

ได้จัดทำโครงการ "สืบสานปณิธาน งานของพ่อ " ขึ้น เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพราะบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่หายากและไม้ท้องถิ่น ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีใจรักษ์ต้นไม้ รักษ์ป่าไม้ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม ณ ถนนริมแม่น้ำปัตตานี หมู่ที่1,หมู่ที่2

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073-439111 โทรสาร : 073-439111
Copyright © 2016. www.Yarang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs